Política de la qualitat i del medi ambient

El Pla d'actuació metropolità 2015-2019 defineix la Política de la qualitat i del medi ambient de l'AMB, que es resumeix en quatre principis:
  • La qualitat és un element diferenciador de la cultura de l'entitat.
  • La protecció del medi ambient és un aspecte fonamental i present en tot moment en la gestió de l'entitat.
  • La prestació dels serveis als ciutadans es fa en un marc de millora contínua de la gestió de la qualitat i de la protecció del medi ambient.
  • L'acompliment dels requisits dels ajuntaments i dels ciutadans, així com de la legislació i de les normatives establertes, és una condició indispensable que conforma cadascuna de les activitats de l'entitat.
Política de la qualitat i del medi ambient
Prova: $provaURL