PGM del Parc agrari del Baix Llobregat

Parc agrari del Baix Llobregat
Parc agrari del Baix Llobregat | Equip redactor

Els objectius d'ambdós documents són fomentar la continuïtat de l'activitat agrària dins del Parc agrari, a través d'una regulació dels usos del sòl i de les construccions agrícoles que permeti una major diversitat en l'activitat agropecuària i garanteixi la gestió eficient de l'empresa agrària. Tot això compatibilitzant-ho amb la preservació de les zones naturals i la regulació de l'ús social.

Superficie:
3.348,02 Ha
Fases:
Aprobación definitiva -
Dirección y coordinación:
Josep Maria Carreras (Director dels Serveis d'Urbanisme - AMB)
Equipo redactor:
Josep Maria Carreras, Xavier Mariño i Mariona Figueras (arquitectes - AMB)
Municipios:
Castelldefels, Cornellà de Llobregat, El Papiol, El Prat de Llobregat, Gavà, Molins de Rei, Pallejà, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Viladecans
Soporte jurídico:
Laia Soriano-Montagut (advocada – AMB)

Descripción

El Parc agrari del Baix Llobregat es troba en un context metropolità, formant part del sistema de grans espais naturals i agraris amb identitat geogràfica que envolten l'àrea central de la regió metropolitana de Barcelona, un entorn que concentra més d'un terç de la població de Catalunya.

Aquestes terres es caracteritzen per una elevada productivitat agrària, per una alta qualitat dels sòls, un clima temperat i una xarxa de reg i drenatge extensa que permet una agricultura intensiva d'horta i fruiters. El Baix Llobregat ha tingut un paper destacat en el subministrament de productes frescos i de proximitat al mercat de l'àrea metropolitana. A més, el Parc Agrari limita la congestió urbana actuant com a pulmó verd en un espai d'elevadíssima densitat.

Per tant, ambdós documents fonamenten la preservació de l'àmbit d'activitat agroeconòmica com a tal, evitant que es desnaturalitzi i s'acabi incorporant als processos urbans que l'envolten, així com consolidar la presència de l'agricultura professional tot promovent unes explotacions agràries que siguin gestionades des d'una perspectiva que harmonitzi la producció agrària amb la protecció ambiental i la regulació respectuosa de l'ús social.

Algunes de les mesures que pretenen donar resposta al conjunt de problemes i necessitats que avui estan plantejades en l'àmbit del Parc agrari són la regulació de les naus agràries, la gestió i protecció dels recursos hídrics i de la xarxa de reg i drenatge, la jerarquització de la xarxa de camins de manera que es garanteixi un correcte funcionament del sistema, la classificació de les activitats no agrícoles entre complementàries i no admeses, la regulació dels horts lúdics, l'ordenació de l'ús social, la promoció de la recuperació de l'espai fluvial del Llobregat i el reconeixement dels espais naturals existents.

Suport jurídic: Laia Soriano-Montagut (advocada – AMB)