Ordenanzas Metropolitanas de Edificaciones

Volver
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 3r. Prevenció d'incendis i instal·lació d'estacionaments, aparcaments i garatges-aparcament
  Secció
  Secció 2a. Estacionaments, aparcaments i garatges-aparcament
  Artículo
  Article 108 - Supòsit especial

Article 108 - Supòsit especial


L'Ajuntament podrà denegar la instal·lació d'aparcaments o garatges-aparcament en aquelles finques que estiguin situades en vies que, pel trànsit o les característiques urbanístiques singulars que tinguin, així ho aconsellin, llevat que s'adoptin les mesures correctores oportunes mitjançant les condicions que cada cas requereixi. El fet de denegar la instal·lació d'aparcaments o garatges-aparcament, si fos obligatòria, no rellevarà d'aquesta obligació els propietaris, que hauran de complir amb altres instal·lacions situades en lloc i forma adequats, que podrà determinar l'Ajuntament fins i tot sense les limitacions establertes a l'article 102.2.