Parc de Can Zam

Projecte de restitució d'una part del parc de Can Zam afectada per les obres de la línia 9 del metro i implementació de millores paisatgístiques i de dinamització a tot l'equipament.

Aleix Bagué
Ficha técnica
 • Fecha del proyecto:
  Noviembre 2013
  Data inicio de la obra:
  --
  Data fin de la obra:
  --
  Fecha de ejecución:
  Septiembre 2016
  Municipio:
  Santa Coloma de Gramenet
  Superficie:
  51.100 m²
  Coste:
  1.759.653 €
 • Autores:
  Blanca Noguera (AMB), Laura Coll, Mònica Cortadas
  Colaboradores:
  Equip AMB: Núria Herrero, Vera Kolina, Sara Arguedas, Susana Casino / Equip extern: Òscar Cabrera, Roser Vives
  Contratista:
  Obres i serveis Roig, Hercal
Descripción

El projecte planteja la restitució d'una part del parc de Can Zam, al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet, que es va veure afectada per les obres de la línia 9 del metro, com també la implementació d'una sèrie d'actuacions de millora del parc existent tant des del punt de vista paisatgístic com de dinamització.

La intervenció que es preveu afecta el quadrant del parc delimitat per l'avinguda Francesc Macià, el segon accés al parc, l'eix del carrer Victor Hugo i l'antic carrer Girona.

L'actuació parteix de la mateixa solució que havia adoptat el projecte inicial del parc, redactat a l'AMB i inaugurat el 1999, restituint el talús verd que salva el desnivell topogràfic entre l'avinguda Francesc Macià i l'eix transversal que travessa el parc. Reconstrueix així mateix el traçat en ziga-zaga del segon accés al parc, proposa una tercera entrada amb un traçat idèntic i planteja un recorregut nou més directe que uneix la sortida de metro existent amb una de futura que ara actua com a sortida d'emergència. Pel que fa a l'eix constituït pel carrer Victor Hugo, es prolonga fins al límit de la intervenció, respectant el ritme dels elements que el componen: enllumenat, paviment, arbrat, etc.

La vegetació segueix també la mateixa lògica compositiva que el parc existent, manté el ritme de canvi de colors per donar continuïtat al talús i, pel que fa a l'arbrat, planteja una primera franja amb pins, roures i alzines combinats amb sotabosc – al·ludint a la serra de la Marina– i una segona franja amb espècies més pròpies dels medis urbans que arriba fins al pla de sauló, amb tipuanes, acàcies i parkinsònies que ofereixen una àmplia gamma de colors estacionals.

Un cop iniciada l'obra de restitució, també es plantegen un seguit d'actuacions puntuals per millorar la zona al sud del carrer Victor Hugo, tenint en compte les peticions veïnals i dels usuaris, amb l'objectiu de permetre un ús més continuat del parc. En aquest sentit, es redefineixen les àrees de joc infantil reagrupant-les en una gran àrea més propera al bar i equipant-les amb elements de joc en grup més integrats en la trama d'arbres que caracteritza el parc; a més, s'amplia la plantació de prat regat per reforçar el verd amb uns passos de circulació més clars, i es reserven noves àrees per a diferents usos: la futura aula d'educació ambiental, zones de pícnic i dues estacions de fitnes i un workout que formen un circuit de salut. El projecte incorpora també un tercer pas per connectar el parc amb la zona del passeig fluvial, la pavimentació d'un tram de vorera on hi havia un problema d'escorrentia del sauló, i l'adaptació a les noves necessitats hídriques del parc, que han suposat la construcció d'una nova estació de bombament d'aigua freàtica i la redefinició de la xarxa de subministrament.

Dónde