Carrer de la Clota sota l'AP-7

La nova via verda, que transcorre paral·lela al riu Sec, connecta els municipis de Cerdanyola del Vallès i Badia del Vallès. El camí per a vianants i bicicletes  se separa del trànsit rodat amb una cuneta verda que facilita el drenatge de l'aigua de pluja que prové del vial. A l'altra banda, el talús proper al riu permet plantar-hi arbrat i espècies arbustives que acompanyen el traçat del camí.

Xuan Yin
Ficha técnica
 • Fecha del proyecto:
  Junio 2018
  Data inicio de la obra:
  --
  Data fin de la obra:
  --
  Fecha de ejecución:
  Mayo 2020
  Municipio:
  Cerdanyola del Vallès
  Superficie:
  9.387 m2
  Coste:
  325.954,63 €
 • Autores:
  Mireia Monràs Beltrán (AMB)
  Dirección de obra:
  Mireia Monràs Beltrán (AMB)
  Colaboradores:
  Montserrat Arbiol, Albert Puigdellívol i Roser Garcia (AMB); Pi Consultora d'Enginyeria Civil i Urbanisme; Josep Cónsola; STATIC Ingeniería
  Contratista:
  UTE Clota Cerdanyola (Dream – TALIO)
Financiación

El PSG (Programa d'actuacions en paisatges naturals i urbans) és un pla d'inversions que pretén millorar els espais ?uvials metropolitans, recuperar les zones degradades i integrar diferents elements naturals del territori metropolità que presenten una fragmentació.
Aquesta intervenció ha estat finançada per l'AMB (75 %) i l'Ajuntament Cerdanyola del Vallès (25 %). També té finançament FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional).

UE Feder

Descripción

La nova via verda, que transcorre paral·lela al riu Sec, connecta els municipis de Cerdanyola del Vallès i Badia del Vallès. La construcció del nou camí fins a arribar al pont que travessa el riu Sec permet el pas segur per a vianants i bicicletes entre els dos municipis.

El camí de formigó presenta una forma sinuosa perquè s'adapta a la topografia i als elements i obstacles preexistents. L'amplada de 3 metres facilita l'encreuament entre usuaris, vianants i bicicletes.  

Entre el vial i el camí hi ha una cuneta verda amb vegetació arbustiva que facilita el drenatge de l'aigua de pluja que prové del vial. Aquest sistema permet consolidar la vegetació, generar una barrera de protecció i un filtre visual entre el vial i camí. En els espais singulars del recorregut es col·loca puntualment mobiliari urbà per establir zones d'estada i de descans.

A l'altra banda del camí, la més propera al riu, s'aprofita el desnivell del talús per plantar-hi vegetació de ribera en les parts més baixes. D'aquesta manera es conformen diferents estrats de vegetació en funció dels diferents graus d'humitat definits per la topografia i la proximitat al riu. 

Les actuacions que s'han fet milloren la qualitat de l'espai d'aquest tram del recorregut amb un ús social consolidat mitjançant materials i tècniques pròpies del lloc, mantenint sempre la identitat de l'espai fluvial.

Dónde