Accessos al riu Llobregat

S'han dut a terme tres actuacions. Per una banda, s'ha millorat el camí existent al marge dret del Llobregat al seu pas pel municipi, entre les rieres de Torrelles i Cervelló. També s'ha realitzat una zctuació sobre tres dels camins originals que creuen el parc agrari des de la trama urbana fins al camí del riu. Finalment, per identificar els accessos a aquest espai natural, s'han creat punts significatius en forma de «portes».

Pas sota la via
Jordi Surroca
Ficha técnica
 • Fecha del proyecto:
  Julio 2013
  Data inicio de la obra:
  --
  Data fin de la obra:
  --
  Fecha de ejecución:
  Septiembre 2015
  Municipio:
  Sant Vicenç dels Horts
  Superficie:
  4 ha
  Coste:
  981.226 €
 • Autores:
  Enric Batlle, Joan Roig, Iván Sánchez (Batlle i Roig Arquitectura)
  Colaboradores:
  Batlle i Roig Arquitectura: Mario Súñer, Livia Valentini, Dolors Feu
  Contratista:
  UTE Pasquina-Moix, Serveis i Obres
  Promotores:
  UTE Pasquina-Moix, Serveis i Obres
Descripción

Fruit de les intervencions que s'impulsen des de l'AMB per millorar els valors ecològics del riu Llobregat i aprofitar el seu gran potencial com a espai públic, a Sant Vicenç dels Horts s'ha desenvolupat una nova infraestructura bàsica que contribueix al canvi de mentalitat i d'ús que els ciutadans han fet en els darrers anys respecte del riu. S'han dut a terme tres actuacions. D'una banda, s'ha millorat el camí existent al marge dret del Llobregat en el seu pas pel municipi, entre les rieres de Torrelles i Cervelló.
Així mateix, i amb la voluntat de permetre l'accés dels ciutadans al riu, s'ha actuat sobre tres dels camins originals que creuen el parc agrari des de la trama urbana fins al camí del riu. Finalment, per identificar els accessos a aquest espai natural, s'han creat punts significatius en forma de «portes».

La proposta millora la qualitat del tram del camí del marge dret esmentat i li dona continuïtat aigües amunt i avall. El pas sobre les rieres es resol mitjançant guals accessibles, es creen zones d'estada, punts d'observació d'aus i miradors allà on hi ha visuals interessants. El nou paviment del camí està format per dues franges diferents: una franja de formigó remolinat i una altra de tot-u i sauló al 50 %, aquesta última amb gruix variable per tal de facilitar l'escorrentia de l'aigua de pluja cap a la cuneta. L'actuació es complementa amb la plantació d'una alineació de pollancres (Populus nigra) al punt baix de la cuneta; s'ha escollit aquesta espècie perquè és característica de la zona i pel port columnar i la coloració groga de les seves fulles a la tardor.

Per a la intervenció sobre els tres camins d'accés al riu s'ha implementat una secció d'ample constant amb un pendent transversal del 2 %, se n'ha unificat la pavimentació mitjançant l'ús de formigó remolinat i s'han escollit espècies diferents d'arbres fruiters per caracteritzar-los. El camí dels Mirabolans reintrodueix el mirabolà negre (Prunus cerasifera Nigra), que destaca per la floració i el color negre porpra de les seves fulles; el camí de Rosset compta amb la prunera vermella (Prunus cerasifera Pissardii), espècie significativa també per la seva floració i pel color porpra de les seves fulles; i per al camí de Cervelló s'ha optat pel cirerer del Japó (Prunus serrulata Kanzan), espècie de floració espectacular que a la tardor presenta unes fulles amb un intens color groc ataronjat.

Finalment, per identificar l'accés als camins s'han creat tres punts on s'actua doblement. D'una banda, s'hi construeix un nou pas de vianants a fi de completar l'itinerari adaptat des del nucli urbà, i de l'altra, s'hi crea una «porta» com a element de reclam per atreure els ciutadans cap al riu. Cada una d'aquestes portes és una plataforma de formigó, convenientment adaptada i equipada, que es complementa amb un mur, a mode de teló de fons, que li dona més visibilitat i alhora resol la necessitat de baranes quan hi ha desnivells. A més, cada porta incorpora un fanal, dues papereres i un aparcabicicletes. Com a vegetació, s'ha escollit el salze blanc (Salix alba), espècie pròpia dels ambients humits i de port singular, que ombrejarà cada porta i esdevindrà un punt de referència en la zona.

Dónde