Recuperació del front fluvial, fase 2

El camí del marge esquerre del riu Llobregat enllaça amb tot el front fluvial del municipi de Molins de Rei i connecta amb la xarxa de camins del riu Llobregat. L'actuació facilita l'accés al riu i alhora potencia la recuperació de l'ecosistema fluvial per tal d'afavorir-ne la biodiversitat de l'entorn.

Xuan Yin
Ficha técnica
 • Fecha del proyecto:
  Febrero 2018
  Data inicio de la obra:
  --
  Data fin de la obra:
  --
  Fecha de ejecución:
  Mayo 2020
  Municipio:
  Molins de Rei
  Superficie:

  33.384 m²

  Coste:
  321.556,70 €
 • Autores:
  Mireia Monràs Beltrán (AMB)
  Dirección de obra:
  Mireia Monràs Beltrán (AMB)
  Colaboradores:
  EQUIP AMB: Montserrat Arbiol, Albert Puigdellívol, Roser Garcia, Eduard Llargués i César Jiménez
  Contratista:
  VORACYS
Financiación

AMB

Ajuntament de Molins de Rei

FEDER 

UE Feder

Descripción

Aquesta segona fase del projecte dona continuïtat al camí del riu Llobregat amb la voluntat de millorar l'accessibilitat al riu des de tot el municipi, reforçar la relació entre la ciutat i el riu i potenciar la recuperació de l'ecosistema fluvial per tal d'afavorir-ne la biodiversitat.

Es proposa un camí fluvial que consisteix en una banda rodada de 3 metres de tot?u i sauló, amb un pendent transversal d'un 2 % dirigit cap al riu Llobregat. Aquesta manera de definir el camí s'estén al llarg de tot l'àmbit d'actuació i s'adapta al màxim al perfil longitudinal existent per minimitzar els moviments de terres i alhora corregir el ferm de tot el traçat.

El projecte de vegetació pretén implementar les condicions ambientals necessàries per al creixement òptim i el manteniment de la vegetació. Sempre es treballa amb espècies autòctones, pròpies de zones de ribera, per recuperar l'ecosistema fluvial.

Es configura la topografia per facilitar l'acumulació i la retenció d'aigua en els punts més baixos (cunetes i basses) i aprofitar els desnivells que proporcionen les motes per plantar-hi arbres en les parts més baixes. D'aquesta manera, la topografia i la vegetació conformen diferents graus d'humitat. 

Dónde