Moviment natural de la població a l'AMB

Volver

| Tema: Demografía

Dades demogràfiques de 2016 a 2020

Moviment natural de la població


L'estudi sobre el moviment natural de la població inclou un seguit de dades demogràfiques específiques relatives als naixements, les defuncions (amb detall de les causes principals), el creixement natural i les seves respectives taxes pels 36 municipis de l'AMB.

Descarregar l'informe