Millores als contenidors de gran capacitat

Volver

| Tema: Parques, Playas, Residuos

Nova senyalització als parcs i platges metropolitans


Al llarg d'aquest estiu i després d'una prova pilot, s'implantarà una nova senyalització als contenidors de gran capacitat dels parcs i platges metropolitanes. Els nous adhesius indiquen el tipus de residus que s'hi pot llençar i també informació sobre el seu tractament i gestió.

En el cas dels contenidors de les platges, el nou vinil també inclou la recomanació de no llençar-hi para-sols. Aquests elements dificulten en gran mesura les feines de buidatge ja que sovint queden oberts o travessats i alhora generen moltes errades en les lectures dels sensors d'emplenament.

A més de la nova senyalització, durant aquesta temporada d'estiu també es col·locaran nous contenidors als parcs metropolitans de Torre-roja, Bastida, Aigües, Canal de la Infanta, Turonet, Llacuna i Masot. Fins ara només n'hi havia a dos parcs, Can Zam i parc Nou.

Els contenidors de gran capacitat es van començar a instal·lar a les platges metropolitanes l'any 2011. L'objectiu era substituir les papereres estàndard, reduir-ne el seu impacte visual i també la seva freqüència de recollida. Ara mateix n'hi ha un total de 127 repartits per les platges dels 8 municipis del litoral metropolità.

Pel que fa als parcs, els contenidors es situen prop de les àrees de pícnic on es genera una gran quantitat i diversitat  de residus. Gràcies a la seva gran capacitat, 2 m3, es redueixen les bosses que s'acumulaven a les papereres convencionals. També es minimitza la possibilitat que, alguns animals, com ara senglars o gats, hi puguin accedir, escampant deixalles i fent destrosses. A més, són elements estancs que no deixen anar restes de líquids i lixiviats al terreny.

Sistema de recollida

El sistema de recollida és mecànic, amb camions compactadors. En el cas de les platges, són vehicles preparats per circular per la sorra i, en el cas dels parcs, es procura col·locar els contenidors en punts accessibles per a vehicles de gran tonatge.

A les platges la freqüència de recollida dels residus es defineix segons l'estacionalitat. És superior durant la temporada de bany, quan hi ha més afluència d'usuaris i el buidat es realitza durant la nit. Als parcs la recollida és setmanal enlloc de diària, com es feia amb les papereres convencionals. Aquest canvi afavoreix l'estalvi energètic i d'emissions.

Els contenidors de platges també disposen de sensors d'emplenament que permeten establir amb exactitud, a través d'una aplicació informàtica i a temps real, quins cal buidar. D'aquesta manera s'optimitzen els recursos, es redueixen les emissions de CO2, la circulació de vehicles i el trepig de la sorra, alhora que es disposa d'avisos immediats en cas d'incidència.

Els vehicles de recollida també estan equipats amb un sistema GPS que aporta informació de la ruta recorreguda i registra les dates, horaris i localització dels contenidors buidats. Aquestes dades faciliten el control i el seguiment de la gestió dels residus de les platges metropolitanes.

Gestió dels residus

Els residus recollits als contenidors dels parcs i platges es separen en destí en plantes de triatge. Un cop allà, s'extreuen els envasos i plàstics de diferents tipus, així com el paper, el cartró o vidre. A continuació es compacte i s'envien a les empreses recicladores i centres autoritzats.  

Galería de imágenes

Documentos relacionados

Prova: $provaURL