Millora la valoració dels parcs metropolitans

Volver

| Tema: Parques

La nota global és de 7,6 punts sobre 10

L'estudi de valoració dels usuaris de la xarxa de parcs metropolitans, fet durant els mesos de juny i juliol de 2017, revela un augment de l'índex de satisfacció en un 106%. Les enquestes constaten que els usuaris van al parc amb bones expectatives (7,2), però consultats una vegada ja hi són, la nota és encara més alta (7,6), és a dir que se superen les suposicions inicials. Aquest valor també es recolza amb la qualitat general del parc percebuda, que és globalment de 7,6 punts sobre 10.

L'aspecte més ben valorat és la tranquil·litat, amb una mitjana de 8,4 punts, seguit de la proximitat i el disseny (mobiliari, accessos, confort dels camins, àrees de joc...) amb 7,9 i 7,7 punts respectivament. Durant aquest últims anys, l'AMB ha fet una inversió molt important per a la millora de la senyalització dels parcs. S'ha implementat un canvi d'estil i s'ha apostat per un nou grafisme més modern i entenedor. Aquest fet s'ha vist reflectit, dins de la pujada de la majora de les variables d'aquest apartat, en la que més ha augmentat passant del 5,9 al 2015 al 6,5 al 2017.

D'entre els parcs més ben valorats trobem el Jardí Botànic Històric de Barcelona, Torreblanca (Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern) i Can Mercader (Cornellà).

Gràfic Evolució de la valoració global dels parcs metropolitansHàbits d'ús

Un altre aspecte valorat  han sigut els hàbits d'ús dels parcs, sent una de les dades més destacables, l'increment de la fidelització dels usuaris vers al parc, arribant al 49,2% d'usuaris que el visiten cada dia.

El passeig i el descans són el principal motiu de la visita, seguit pel passeig dels gossos, que és el valor que més incrementa dins d'aquest apartat. L'AMB, conscient de l'increment d'aquests valors any rere any, i per tal de millorar la convivència entre els usuaris amb gos i sense, està dotant actualment les àrees de gossos amb més amplitud de superfície i serveis.

Una dècada d'enquestes

L'estudi de satisfacció dels usuaris de la xarxa de parcs metropolitans es basa en la realització d'enquestes presencials i té una freqüència bianual. Enguany compleix una dècada de la primera edició, que va tenir lloc l'any 2007.

Durant aquests mesos s'han dut a terme un total de 5.405 entrevistes repartides entre 44 parcs metropolitans. A cadascun dels parcs s'han realitzat entre 100 i 150 enquestes, en funció de les dades d'afluència. Mitjançant un qüestionari, s'ha determinat el perfil dels visitants dels parcs, quins són els seus hàbits d'ús, la seva opinió i valoració sobre diferents aspectes de la gestió i l'estat dels parcs metropolitans.

La gestió i el manteniment dels parcs metropolitans es fa d'acord amb les normes UNE-EN-ISO 9001:2000 / 14001:2004. Entre els indicadors plantejats pel sistema i aprovats per la direcció de Serveis Tècnics, hi figura la realització d'aquest estudi bianual als usuaris dels parcs.  

Galería de imágenes