Gestió dels eixamenaments de les abelles

Volver

| Tema: Parques

Es fa seguint criteris de respecte i promoció de la biodiversitat

Eixam d'abelles a la gespa d'un parc
La gestió integral dels parcs i les platges metropolitanes de l'AMB té en compte, a més del benestar de les persones, el respecte i promoció de la biodiversitat. Totes les accions que s'hi duen a terme incorporen aquests criteris i s'estan recollint en un pla de millora que es troba en fase de redacció.

La preservació de fauna és un dels aspectes més importants. Un bon exemple és la gestió dels eixamenants d'abelles, una espècie protegida que es troba en regressió de població i que té una gran importància ecològica com a pol·linitzadora.

En els mesos d'abril i maig han aparegut dos eixams, un al parc de les Planes de l'Hospitalet de Llobregat i un altre al de Torre-roja a Viladecans, situats a terra i als arbustos, respectivament. En aquestes situacions, l'equip tècnic de l'AMB, amb la col·laboració de les empreses contractistes de manteniment, localitza els nous eixams i valora la necessitat d'intervenció. En el cas que puguin suposar un perill per als usuaris, un apicultor s'encarrega de traslladar el nou rusc a un lloc més protegit dins de l'àrea metropolitana.

Durant el procés de retirada de l'eixam se segueixen criteris de conservació i respecte de la fauna que afavoreixen la supervivència dels insectes durant el procés de divisió dels ruscos, alhora que es garanteix la seguretat dels usuaris dels parcs davant de possibles picades o molèsties.

L'eixamenament és un procés natural i instintiu que divideix i multiplica la colònia o el rusc. S'inicia quan la reina, juntament amb un gran nombre d'abelles, decideixen deixar el rusc per buscar un altre lloc on crear-ne un de nou. Un cop trobada la nova ubicació, la reina se'n va i és substituïda per una de les seves filles. Aquests eixams no són perillosos i tan sols tenen l'objectiu de protegir la reina.

En cas de detecció d'eixams és convenient no empaitar els insectes i avisar al telèfon d'emergències de la Generalitat de Catalunya, el 112, per tal que es puguin endegar els protocols corresponents. 

Galería de imágenes

Enlaces relacionados