Finalitza la neteja de platges

| Tema: Playas

La darrera actuació ha estat el llaurat de la sorra de les platges de Barcelona

Amb l'inici del llaurat de les platges de Barcelona, l'AMB finalitza la neteja de les platges metropolitanes que va començar el passat 29 de febrer a les platges de Castelldefels i que acabarà el dia 16 de març a les de Barcelona.El llaurat de platges es realitza amb tractors que arrosseguen unes grans arades que remouen i voltegen la sorra fins a 50 cm de profunditat, per facilitar que s'airegi i que els raigs del sol hi penetrin per potenciar-ne al màxim la seva acció desinfectant; s'assoleix així un grau òptim de salubritat de cara a l'inici de la temporada de platges.

Uns dies després del llaurat, els tractors realitzen el garbellat  per regularitzar la sorra i deixar-la a punt per a la temporada de bany. A partir d'aquest moment i fins el mes de novembre (tardor/hivern) es continuaran passant diàriament les màquines garbelladores per totes les platges metropolitanes.

Aquestes dues operacions de neteja també permeten deixar la platja en condicions per instal·lar-hi els diferents elements de mobiliari: passeres d'accés, mòduls de lavabo, primers auxilis, policia, magatzems i bar, etc., així com més de 400 papereres i gairebé 140 contenidors semisoterrats que durant tota la temporada recullen unes 280 tones de residus, el 50% dels residus totals que es generen a les platges.

Per municipis, les dates de llaurat de les platges han estat les següents:
 • Castelldefels: 29 de febrer, 1 i 2 de març.
 • Gavà: 3 i 4 de març.
 • Viladecans: 7 de març.
 • El Prat de Llobregat: 8 de març.
 • Montgat: 9 de març.
 • Badalona: 10 de març.
 • Sant Adrià de Besòs: 11 de març.
 • Barcelona: 14, 15  i 16 de març
I les dates de garbellat*:
 • Castelldefels: 29 de febrer, 1 , 2, 3, 4, i 5 de març.
 • Gavà: 3, 4, 7 i 8 de març.
 • Viladecans: 7 i 10 de març.
 • El Prat de Llobregat: 8 i 11 de març.
 • Montgat: 9 i 12 de març.
 • Badalona: 10 i 14 de març.
 • Sant Adrià de Besòs: 11 i 14 de març
A les platges de Barcelona, les tasques de garbellat les realitza l'Ajuntament.

Documentos relacionados