Dades demogràfiques de l'AMB 2019

Volver

| Tema: Demografía

El treball inclou dades del conjunt de l'àrea metropolitana de Barcelona i de cadascun dels municipis metropolitans

Imatge de l'estudi


El dossier de dades demogràfiques de l'AMB recull un seguit d'estadístiques que ofereixen una visió detallada de les característiques de la població metropolitana i la seva evolució en els darrers anys. El treball inclou dades, per al conjunt de l'AMB i per a cadascun del municipis metropolitans, sobre l'estructura de la població per sexes i edats, la població estrangera i el creixement natural i migratori, a més d'un conjunt d'indicadors demogràfics de joventut, envelliment, natalitat, etc. L'estudi inclou diversos mapes temàtics en què es localitzen les variables demogràfiques més significatives per seccions censals.

Descarregar l'informe