Dades actualitzades al web corporatiu

Volver

| Tema: Condicions de vida y hábitos, Demografía

Actualització de les dades per a cada municipi metropolità

Captura dels resultats


Anualment s'elabora l'actualització de les dades demogràfiques que consten a la web institucional de l'AMB. Es proporcionen dades de població per municipis segons sexe, edat (anual i quinquennal), lloc de naixement, nacionalitat i moviment natural. Es faciliten, igualment, indicadors d'envelliment, nivell d'estudis, situació professional, relació amb l'activitat, edificis i habitatges segons les dades censals. S'inclouen, també, dades sobre règim del sòl, usos del sòl i sòl ocupat.

Enlaces relacionados

Prova: $provaURL