Atur registrat

Volver

| Tema: Demografía

Dades del 1r i el 3r trimestre del 2021 a l'AMB

Gràfic


Els informes sobre l'evolució de l'atur són una publicació trimestral on es presenten de manera detallada les dades relacionades amb l'atur registrat a les oficines de treball dels municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. La sèrie d'informes monogràfics dels municipis metropolitans inclouen dades de l'atur total per edat i sexe, de l'evolució de la taxa d'atur, de l'atur de llarga durada, de l'atur segons nacionalitat, de l'atur jove i un perfil social de l'atur segons el nivell d'instrucció, la categoria professional i el sector d'activitat.

Informe del 1r trimestre
Informe del 3r trimestre

Documentos relacionados

Prova: $provaURL