Ver en el navegador
Estudis territorials
Segon semestre de 2018
Estudis territorials cap
false
Treballs de la Secció d'Estudis Territorials
La Secció d'Estudis Territorials de l'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l'AMB té encomanades, entre d'altres, les tasques d'elaboració de documents d'informació i d'anàlisi en matèria demogràfica, econòmica i territorial necessaris per als treballs de la mateixa Àrea i d'altres departaments o organismes de l'administració metropolitana.
Ver  
Dades demogràfiques
Dades demogràfiques
Noticia 03.12.18
Estadístiques sobre la població metropolitana i la seva evolució en els darrers anys
Atur registrat
Atur registrat
Noticia 20.12.18
Informe sobre l'evolució de l'atur registrat a l'àrea metropolitana el 3r trimestre de 2018
$htmlUtil.escapeAttribute($imatge_om_)
Datos abiertos
$htmlUtil.escapeAttribute($imatge_om_)
Datos estadísticos
$htmlUtil.escapeAttribute($imatge_om_)
Estudios metropolitanos