Imatge de la capçalera
 
Atur registrat
25.06.17
Atur registrat
Evolució de l'atur registrat a l'àrea metropolitana al 4t trimestre de 2016 i al 1r i 2n trimestres de 2017
Afiliació a la Seguretat Social i noves contractacions
09.06.17
Afiliació a la Seguretat Social i noves contractacions
Informe sobre l'afiliació a la Seguretat Social i noves contractacions al 4t trimestre de 2016
Els usos del sòl a l'àrea i la regió metropolitana de Barcelona, 2011
15.05.17
Els usos del sòl a l'àrea i a la regió metropolitana de Barcelona, 2011
Dades del mapa d'usos del sòl de l'any 2011
Dades bàsiques dels municipis metropolitans, 2017
04.05.17
Dades bàsiques dels municipis metropolitans, 2017
Fitxes amb dades bàsiques temàtiques dels municipis metropolitans
L'habitatge a l'AMB. Evolució del sector 2004-2016
19.04.17
L'habitatge a l'AMB. Evolució del sector 2004-2016
Informe sobre l'evolució del sector de l'habitatge a l'AMB en el període 2004-2016
Actualització de les dades estadístiques del web institucional de l'AMB
07.04.17
Actualització de les dades estadístiques del web institucional de l'AMB
Dades demogràfiques, de territori, d'activitat econòmica, d'edificis i habitatges i dades electorals
Treballs de la Secció d'Estudis Territorials
La Secció d'Estudis Territorials de la Direcció de Serveis d'Urbanisme de l'AMB té encomanades, entre d'altres, les tasques d'elaboració de documents d'informació i d'anàlisi en matèria demogràfica, econòmica i territorial necessaris pels treballs de la pròpia Direcció de Serveis i d'altres departaments o organismes de l'administració metropolitana.

Al peu d'aquest butlletí disposeu de l'enllaç per donar-vos de baixa d'aquest butlletí o d'alta de qualsevol altre butlletí generat des de l'AMB.