EMEF 2017

Volver

Enquesta de mobilitat metropolitana en dia feiner

Portada
 • Tema: Movilidad y transporte
 • Público: General
 • Tipo: Divulgativo
 • Edición: Fichas técnicas
 • Soportes: Electrónico
Sinopsis

L'Enquesta de mobilitat en dia feiner (EMEF) és una estadística de periodicitat anual que té per objectiu conèixer les característiques bàsiques de la mobilitat en dia feiner (de dilluns a divendres no festius) de l'any 2017. Els desplaçaments analitzats són els de la població general de 16 i més anys, incloent-hi els desplaçaments in itinere dels professionals de la mobilitat.

 • Autor:
 • Colaboradores:
  AMB, ATM, Ajuntament de Barcelona, AMTU i l'Idescat
 • Editorial:
  AMB
 • Lugar:
  Barcelona
 • Fecha de publicación:
  09/2018
 • Idiomas disponibles:
  Catalán