Dades de viatgers 2020

Volver
Viatgers en un autobús
 • Tema: Movilidad y transporte
 • Público: General
 • Tipo: Divulgativo
 • Edición: Dossier
 • Soportes: Electrónico
Sinopsis

Recull de dades de mobilitat metropolitana durant l'any 2020. El 14 de març d'aquest any es va declarar a Espanya l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. Aquesta declaració de l'estat d'alarma i les seves pròrrogues van suposar una important restricció de la mobilitat de les persones i una important reducció de l'oferta dels serveis de transport públic en l'àmbit de l'AMB. Per tant, cal tenir present que les dades resultants del període des de l'1 de gener al 14 de març són fruit de la mobilitat habitual, però que a partir d'aquesta data la mobilitat ha estat fortament condicionada per la crisi sanitària de la COVID-19.

 • Autor:
 • Lugar:
  Barcelona
 • Fecha de publicación:
  01/10/2021
 • Idiomas disponibles:
  Catalán