Més de 100 milions de viatges anuals

Volver

| Tema: Autobuses

Els usuaris dels serveis de Bus Metropolità de l'AMB creixen un 7,3 %

En total, l'any 2019 es van fer 730,14 milions de viatges al sistema de transport públic de metro i autobús de gestió directa i indirecta de l'AMB, un 2,7 % més que l'any 2018. El servei de Bus Metropolità ha superat els 100 milions de viatges i ha arribat a la xifra rècord de 102,8 milions, amb un creixement del 7,3 % respecte a l'any anterior, i s'ha assolit, així, un rècord històric.

Gràfic Viatgers AMB acumulats 2018-2019 (en milions)


En aquest sentit, el vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'AMB, Antoni Poveda, ha recordat la tasca que està fent l'AMB, que està liderant una estratègia amb projectes i inversions per seguir impulsant l'ús del transport públic, la bicicleta i els serveis de mobilitat sostenibles alternatius. "A l'AMB treballem intensament per millorar el transport públic, com hem demostrat en el darrer mandat, amb nous serveis com el Bus Exprés o el Metrobús, o altres millores com la tarifa metropolitana, que segurament han contribuït a l'increment d'ús del transport públic, però ho fem condicionats per unes inversions insuficients o per una política industrial espanyola i catalana que en els darrers anys no ha afavorit gens la reconversió cap als vehicles nets o la mobilitat sostenible en general", ha exposat.

Grans infraestructures pendents

El vicepresident de Mobilitat, Transport i Mobilitat també ha recordat la necessitat urgent de desplegar carrils bus-VAO d'accés a la ciutat de Barcelona: C-31 nord (Sant Adrià-Tiana), B-23 (Barcelona-Molins de Rei), C-31 sud (Mas Blau-plaça d'Espanya), C-31C (connexió C-31/C-245/C-32) i també C-245. "El seu paper és fonamental per al Bus Metropolità, sobretot des de l'1 de gener del 2020, amb l'entrada en vigor la ZBE Rondes BCN. En aquest sentit, ja anem tard. El Bus Metropolità ha de ser la gran alternativa, i té possibilitats de seguir creixent, però necessita urgentment aquestes vies d'accés", ha explicat Antoni Poveda.

El vicepresident metropolità també ha aprofitat per tornar a recordar a la Generalitat que cal un pla urgent de millores als serveis de rodalies i regionals, l'ampliació de la xarxa de tramvia, la implantació de la T-mobilitat, la renovació de la de flota de busos interurbans altament contaminants i la construcció de grans park & ride, així com la implantació d'intercanviadors de transport als accessos a Barcelona.

De les infraestructures previstes al Pla director d'infraestructures (PDI) 2011-2020 de l'ATM, menys del 30 % es troben finalitzades o en execució, i la resta encara s'han de començar o no hi ha activitat.