Aplicació RA Ecoparcs

Eina digital
Logotip
Tema:
Educación ambiental
Público:
General
Tipo:
Didáctico
Edición:
Multimedia
Soportes:
Electrónico

RA Ecoparc (Android)

Ver

RA Ecoparc (IOS)

Ver

Sinopsis

Aquesta aplicació de realitat augmentada et permetrà conèixer els processos clau de l’interior d’un ecoparc. En concret: el garbell rotatiu, el separador balístic, els separadors òptics, el separador magnètic (electroimant), el separador inductiu (inductor de Foucault), la premsa de bales i el digestor anaeròbic. A més, a través de vídeos i text, hi trobaràs consells per reduir la generació de residus i fer-ne una correcta separació.

Autor:
Servei d’Emergència Climàtica i Educació Ambiental
Colaboradores:
AR Vision
Idiomas disponibles:
Catalán