Comparació de sistemes d'obtenció d'ACS mitjançant un ACV

Treballs beneficiaris dels ajuts per al suport a la recerca en canvi climàtic a l'AMB
Imatge de la publicació
Tema:
Cambio climático
Público:
especialitzat | Técnicos
Tipo:
Tècnic
Edición:
Estudios
Soportes:
Papel

Article

Descargar

Memòria final

Descargar

Resum executiu

Descargar

Sinopsis

En aquest estudi es comparen, mitjançant un anàlisi del cicle de vida (ACV), amb mètodes ReCiPe Endpoint (H) i GWP 20a, tres de les tecnologies més esteses per l'obtenció d'aigua calenta sanitària (ACS) a vivendes plurifamiliars de Barcelona, dos d'elles en base a energia solar tèrmica. També s'analitzen els seus impactes ambientals individualment.

Autor:
Ignasi Herranz Lahuerta
Idiomas disponibles:
Catalán