EST UP 9.2 - Pallejà

Ronda SANTA EULÀLIA, 9 009
 • Tipus: Habitatges, aparcaments, locals i trasters
 • Estat: Executat/Construït
TORNAR
sectorEst92_1b
Fitxa tècnica
 • Superfície total:
  2.955m2
  Autor:
  Eduard Calafell Lafuente
  Contractista:
  IMASA, S.A.
  Régim de protecció oficial:
  General
  Data inici d'obres :
  Enero 2002
  Certificacio energètica:
  C
  Data final d'obra:
  Diciembre 2003
 • Habitatges:
  20
  Places d'aparcament:
  20
;