Calculadora solar

Volver
Calculadora solar

Eina web per coneixer la viabilitat d'una instal·lació solar

Ficha técnica

 • Temas:
  Energia
 • Fecha de publicación:
  Febrero 2017
 • Estado:
  Realizado
 • Tipo / Subtipo:
  Energía / Energias renovables
 • Dirección de proyecto:
  Gil Lladó (Tècnic d'energia). Ana Romero (Cap de Secció de Sostenibilitat i Educació).
 • Assistencia:
  Sud Energies Renovables SL
 • Descripció

  Actualment existeix a l'Estat espanyol un entorn regulatori i jurídic profundament advers que penalitza especialment l'autoconsum renovable. Els ciutadans necessiten eines per conèixer de forma objectiva les possibilitats d'aquestes tecnologies que contribueixen decisivament a la transició energètica.
  • Objectiu
   Crear una eina web que permeti a qualsevol ciutadà calcular un estudi viabilitat tècnic-econòmic d'una instal·lació solar a la seva coberta.
  • Actuacions realitzades
   • Estudi d'antecedents existents. Vistes diferents eines d'accés públic, s'ha acabat de perfilar l'objecte de l'aplicació.
   • Determinació de l'objectiu eina, dades partida, metodologia, biblioteca de dades, determinació costos instal·lacions, càlculs de produccions i rendibilitats.
   • Disseny i programació de l'aplicació online.
   • Elaboració del manual de l'usuari, que permet resoldre qualsevol dubte que pugui sorgir durant l'accés a l'eina per part de qualsevol usuari.
   • Validació i calibració de l'eina amb casos reals. S'ha preparat un document amb els càlculs justificatius de cinc instal·lacions tipus reals executades, que serveixen per validar la utilitat i rigor de l'eina.
  • Fites assolides
   • La "calculadora solar" omple el buit existent entre una idea inicial de projectar una instal•lació solar i un projecte rigorós d'enginyeria, incentivant i donant confiança als ciutadans perquè s'impliquin decisivament en la generació renovable distribuïda.
   • Sense ser un expert, de forma molt didàctica i introduint un nombre limitat de dades, qualsevol ciutadà pot conèixer la viabilitat d'instal•lacions fotovoltaiques o solar tèrmiques.
   • L'eina és pública i està activa.

  Sube

  Prova: $provaURL