Planta Integral de Valorització de Residus

Volver

Sant Adrià de Besòs

Imatge de la planta

Aquesta planta és l'únic equipament de l'AMB que disposa d'una línia de valorització energètica per incineració. Això li permet transformar el rebuig no aprofitable i els residus municipals en una gran quantitat d'energia elèctrica i de vapor que subministra a la xarxa de climatització de districte que opera a la zona.

Localización: Carrer de la Pau Sant Adrià de Besòs

Galería de imágenes

Què faTractament mecànic

Des de les fosses de recepció, els residus es carreguen a la cinta d'alimentació del procés.
La tria de materials reciclables i la separació de la matèria orgànica es fan a través de dues línies de selecció semiautomatitzada i controlada remotament des de la sala de control. Componen l'equipament de triatge primari, garbells rotatius, separadors balístics, separadors magnètics, separadors de film, cabines de triatge secundari, classificadors automàtics i separadors inductius.

Finalment, el rebuig resultant de tot el procés es destina a la línia de valorització energètica annexa mitjançant una cinta de transport per una galeria subterrània que comunica les instal·lacions.

Tractament biològic

La matèria orgànica obtinguda del procés de selecció se sotmet a un pretractament humit. La suspensió resultant es fa passar per una trampa de sorres amb l'objectiu d'extreure'n tots els materials impropis que encara conté, tant pesants com flotants. Posteriorment, s'introdueix en dos digestors on tenen lloc les reaccions de fermentació de la matèria orgànica.

Com a resultat d'aquest procés, s'obté un gas ric en metà i una resta de material digestat.

Producció d'energia

El biogàs produït queda acumulat en la part superior dels digestors des d'on es va extraient. Una part es comprimeix i es reintrodueix dins el tanc de manera que se'n garanteix agitació constant i s'evita la precipitació de materials en el dipòsit.

Mitjançant tres motors es produeixen 22 GWh/any, aproximadament la meitat dels quals es destinen a autoconsum i l'altra meitat s'exporta a la xarxa elèctrica.

D'altra banda, també es produeix energia a partir dels residus que no s'han pogut valoritzar materialment i que s'aporten a la línia de valorització energètica de manera que es genera electricitat, vapor per produir fred o calor, a més de disminuir-ne el volum i la càrrega contaminant.

Què tracta

L'Ecoparc fa el tractament de la fracció resta, és a dir, dels residus que no s'han recollit selectivament i que poden contenir encara entre un 30 % i un 40 % de matèria orgànica.

Evolució i millores

La PIVR del Besòs ha estat concebuda de manera que queda perfectament integrada en l'entorn urbanístic en el qual es troba.

En el pretractament, per evitar les pudors, el fossar està tancat i dotat d'un sistema d'aspiració d'aire localitzat que garanteix tres renovacions d'aire per hora. L'interior de la instal·lació es manté en depressió i renova contínuament l'aire per evitar la possible emissió d'olors a l'exterior. El cabal total d'aire captat és de 100.000 Nm3/hora. L'aire captat es tracta en dues unitats d'oxidació tèrmica regenerativa.

La calor residual dels motors de cogeneració, així com l'obtinguda en els gasos d'escapament, es reaprofita per a la mateixa planta de manera que s'estalvien recursos energètics.

La planta disposa d'una estació depuradora per tractar els components orgànics dels lixiviats procedents de la biometanització, del fossar i de les aigües de neteja.

Gestió

Gestió
Dades bàsiques de gestió
Propietat AMB
Gestió TERSA
Adreça instal·lació 08930 Sant Adrià de Besòs
Any de posada en funcionament 2006
Municipis als quals dóna servei  Badalona, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet i Barcelona

Dades bàsiques tècniques

Dades bàsiques tècniques
Funcions Tractament mecànic biològic i valorització energètica de la fracció resta i del rebuig
Capacitat línies mecànica i biològica 192.000 mt/any
Capacitat de valorització energètica 360.000 t/any
Productes recuperats Paper, cartró, vidre, PET, PEAD, metalls fèrrics, metalls no fèrrics, plàstic film i brics.
Producció d'electricitat 180.000 MWh/any
Vapor subministrat 68.000 t/any

Valorització de material

Valorització energètica per municipi
PVE
Badalona 12.659,78
Barcelona 57.648,25
Montcada i Reixac 93,82
Sant Adrià de Besòs 2.779,97
Santa Coloma de Gramenet 11.905,28
Total metropolità 85.117,10
Altres procedència no metro. 135,95
Total metropolità + no metro. 85.253,05
TOTAL RESIDUS TRACTATS

Dades emissions

Gràfic Evolució de les emissions a la planta Integral de Valorització de Residus

Informe 2015-2016
Informe 2011-2014

Aquesta planta es pot visitar en el marc del programa d'Educació ambiental per a la Sostenibilitat de l'AMB.

 • $escapeTool.html($alt_)


  Planta integral de valorització de residus (PIVR) de Sant Adrià de Besòs

  Tema:
  Residuos, Sostenibilidad
  Tipo:
  Visita guiada
  Público:
  Educació en el lleure, Formación no reglada, Ciudadanía, Especializado, Familias, ESO. 1r ciclo (12-14 años), ESO. 2n ciclo (14-16 años), Educación secundaria postobligatoria (16-18 años), Cicle formatiu de grau mig, Cicle formatiu de grau superior, Graus, Postgraus, Màsters
  Dónde:
  Sant Adrià de Besòs
  Cuándo:

 • $escapeTool.html($alt_)


  Planta de valorització energètica (PVE) de Sant Adrià de Besòs

  Tema:
  Residuos
  Tipo:
  Visita guiada
  Público:
  Educació en el lleure, Familias, General, Especializado, Ciudadanía, ESO. 1r ciclo (12-14 años), ESO. 2n ciclo (14-16 años), Educación secundaria postobligatoria (16-18 años)
  Dónde:
  Sant Adrià de Besòs
  Cuándo:

Localización

¿Cómo ir?
Transportes en las inmediaciones de...

Notas de prensa relacionadas

Prova: $provaURL