Ecoparc Zona Franca

Volver

Barcelona

Imatge de l'ecoparc

L'Ecoparc de la Zona Franca de Barcelona és una planta de tractament mecànic i biològic de residus municipals.

Localización: Passatge de Bering, 12

Galería de imágenes

Què fa?

Els ecoparcs són equipaments ambientals de tractament mecànic biològic que tracten les dues fraccions dels residus municipals que contenen matèria orgànica.

Ubicat a la Zona Franca de Barcelona, l'Ecoparc 1 dóna servei als municipis de l'àrea metropolitana, principalment Barcelonès i al Baix Llobregat.


De la FORM i la resta, l'Ecoparc de Barcelona n'extreu tres recursos:
 • Materials recuperables, que no s'han separat adequadament en origen, com ara envasos metàl•lics, plàstics o brics.
 • Biogàs, una font d'energia renovable que es genera a partir de la degradació de la FORM i s'utilitza per produir electricitat i calor.
 • Compost i bioestabilitzat, un adob orgànic que, depenent de la qualitat dels residus a partir dels quals es produeix, es pot emprar en agricultura, jardineria o rebliment de sòls.
Primer s'aplica un pretractament mecànic a la FORM i la resta, sempre per separat, amb l'objectiu de destriar la matèria orgànica dels residus que no són orgànics i recuperar els materials reciclables.

A continuació, aplica un seguit de tractaments biològics a la matèria orgànica que s'ha destriat a cada línia:
 • La que procedeix de la línia FORM passa per un procés de metanització, és a dir, per una fermentació anaeròbia durant la qual es genera biogàs. El biogàs obtingut s'utilitza per generar electricitat d'una manera neta i renovable. Després de la metanització, la matèria orgànica ja fermentada també es composta.
 • La que procedeix de la línia de resta es composta, és a dir, es deixa descompondre en condicions controlades, en el que tècnicament s'anomena fermentació aeròbica. Com a resultat d'aquest procés, s'obté bioestabilitzat, que es podrà utilitzar per aplicacions no agrícoles.

Què tracta?

L'Ecoparc té dues línies diferenciades de tractament mecànic biològic: la de FORM i la de resta.

La línia de FORM tracta:

Fracció orgànica dels residus municipals, és a dir, residus orgànics procedents de la recollida selectiva municipal (els dels contenidors marrons).

Orgànica de mercats i altres grans productors: residus orgànics separats a mercats i en altres centres.

La línia de resta tracta:

Fracció resta dels residus municipals: residus no diferenciats i recollits pels municipis als contenidors grisos.

La línia de resta disposa d'un línia de selecció d'envasos i altres materials recuperables que no han estat separats prèviament als contenidors del carrer. Així, es tracten d'envasos i altres materials recuperables introduïts al contenidor gris enlloc de al contenidor groc. Aquesta línia separa i embala per tipus de material: llaunes fèrriques i d'alumini, envasos i embolcalls de diferents tipus de plàstic, etc.

Com funciona?

El tractament mecànic: s'extreuen els materials reciclables i la matèria orgànica amb ajuda de màquines i a mà. En fer-ho queda un material que no es pot aprofitar: el rebuig.

Els materials reciclables s'embalen i es lliuren a diversos recicladors, que els usaran com a matèries primeres secundàries en nous productes. La matèria orgànica es passa al tractament biològic.

El rebuig s'embala o es compacta i es destina a un tractament mitjançant valorització energètica.

Tractament biològic: la matèria orgànica triada si prové de la FORM es degrada mitjançant dos tipus de processos, que poden fins i tot aplicar-se consecutivament:

Digestió: la matèria orgànica es degrada sense presència d'aire. Com a resultat d'això, es genera biogàs, una barreja de metà i CO2, que s'empra per generar energia.

Compostatge: la matèria orgànica es degrada amb oxigen i es converteix en compost o bioestabilitzat, en funció de la procedència.

Dades de la planta

Capacitat de tractament: 245.000 tones/any de residus.
La instal·lació ocupa una superfície de 6 hectàrees.
Del contenidor resta i de l'orgànica se n'acaben extraient 4 grans grups de recursos:
 1. Materials reciclables.
 2. Compost i matèria orgànica
 3. Energia de font renovable
 4. Combustible alternatiu
Però sempre hi ha una part que no es pot aprofitar: el rebuig.

La planta acaba recuperant anualment més de 15.000 tones de residus valoritzables i produeix gairebé 30.000 tones de bioestabilitzat i 3.000 de compost. A més, produeix més de 7 milions m3 de biogàs, 14.000 MWh/any d'electricitat i valoritza energèticament més de 50.000 tones de rebuig.

La instal·lació forma part del conjunt de plantes metropolitanes de tractament de residus municipals.

Dades emissions

Gràfic Evolució de les emissions a l'Ecoparc Zona Franca

Informe 2015-2016
Informe 2011-2014
 • $escapeTool.html($alt_)


  Ecoparc de la Zona Franca (Barcelona)

  Tema:
  Residus, Sostenibilitat
  Tipo:
  Visita guiada
  Público:
  Educació en el lleure, Familias, Formación no reglada, Ciudadanía, ESO. 1r ciclo (12-14 años), ESO. 2n ciclo (14-16 años), Educación secundaria postobligatoria (16-18 años), Cicle formatiu de grau mig, Cicle formatiu de grau superior, Graus,Postgraus i Màsters, escolar.postgraus, escolar.masters
  Dónde:
  Barcelona
  Cuándo:

Publicacions

 • Imatge de la publicació
  Dossier

  Ecoparc de Zona Franca

  Tema:
  Residus
  Tipo:
  Didáctico
  Público:
  Formación reglada
  Subpúblico:
  Educación secundaria postobligatoria (16-18 años)
  Edición:
  Dossier
  Soporte:
  Electrónico, Papel

Localización

¿Cómo ir?
Transportes en las inmediaciones de...

Proyectos relacionados

Prova: $provaURL