Ecoparc Hostalets de Pierola

Volver

Imatge de l'ecoparc

Planta de tractament mecànic i biològic de residus municipals.

Localización: Els Hostalets de Pierola Can Mata

Galería de imágenes

Què fa

Els ecoparcs són equipaments ambientals de tractament mecànic biològic que tracten les dues fraccions dels residus municipals que contenen matèria orgànica.

Ubicat al paratge de Can Mata, al terme municipal dels Hostalets de Pierola, l'Ecoparc 4 dóna servei a diversos municipis metropolitans i de la part sud-est de la comarca de l'Anoia des del 2011.

De la FORM i la resta, l'Ecoparc dels Hostalets de Pierola n'extreu tres recursos:
 • Materials recuperables, que no s'han separat adequadament en origen, com ara envasos metàl•lics, plàstics o brics.
 • Compost, un adob orgànic que, depenent de la qualitat dels residus a partir dels quals es produeix, es pot emprar en agricultura i/o jardineria.
 • Bioestabilitzat, que s'utilitza com a substrat del sòl en rebliments de dipòsit controlat, obra pública i canteres
Per fer-ho, primer aplica un pretractament mecànic a la FORM i la resta, sempre per separat. L'objectiu d'aquest pretractament, tant en el cas de l'orgànica com en el de la resta, és destriar la matèria orgànica dels residus que no són orgànics i recuperar els materials reciclables.

A continuació, aplica un tractament biològic a la matèria orgànica per separat que s'ha destriat a cada línia:

Es deixa descompondre en condicions controlades, en el que tècnicament s'anomena "fermentació aeròbica". Com a resultat d'aquest procés, s'obté compost o bioestabilitzat en funció de l'origen de la matèria orgànica, que es podrà utilitzar com a substrat, esmena orgànica o adob orgànic segons la qualitat.

Què tracta

L'Ecoparc dels Hostalets de Pierola tracta FORM i resta mitjançant dues línies diferenciades de tractament mecànic i biològic.

A la línia de tractament d'orgànica, l'Ecoparc dels Hostalets de Pierola gestiona:
 • Fracció orgànica dels residus municipals, és a dir, residus orgànics procedents de la recollida selectiva municipal (els dels contenidors taronges o marrons).
 • Restes de poda: restes vegetals de parcs i jardins municipals.

A la línia de tractament de RESTA, l'Ecoparc dels Hostalets de Pierola gestiona:

 • Fracció RESTA dels residus municipals: residus no diferenciats i recollits pels municipis als contenidors grisos.

Com funciona

En el tractament mecànic, s'extreuen els materials reciclables amb ajuda de màquines i a mà.i la matèria orgànica. En fer-ho, queda un material que no es pot aprofitar: el rebuig.

Els materials reciclables s'embalen i es lliuren a diversos recicladors, que els usaran com a matèries primeres secundàries en nous productes. La matèria orgànica es passa al tractament biològic.

El rebuig s'embala o es compacta i es destina a un tractament finalista, com ara la deposició controlada o la valorització energètica.

Compostatge: la matèria orgànica es degrada amb oxigen i es converteix en compost o bioestabilitzat, en funció de la qualitat dels residus dels quals provenia.

Evolució i millora del servei

Des del 2011, l'Ecoparc dels Hostalets de Pierola es dedica a aprofitar els residus de les fraccions orgànica i resta. D'aquesta manera completa les instal·lacions necessàries per fer un tractament de recuperació del 100 % de totes les fraccions dels residus muncipals, inclosa la resta, que és un dels objectius del Programa Metropolità de Gestió de Residus Municipals (PMGRM) 2009-2016.

De fet, l'Ecoparc recupera una quantitat important  —36.725 tones l'any— de materials diversos com paper, plàstics, brics i ferralla, entre altres. Aquests materials arriben a la planta perquè no s'han separat adequadament en origen. Gràcies a la separació que fan aquest i la resta d'ecoparcs és possible complir l'objectiu de reciclatge del 50% dels residus que s'ha establert al Programa Metropolità de Gestió de Residus Municipals (PMGRM) 2009-2016.

També aprofita la matèria orgànica per fer 16.500 tones anuals de compost de qualitat, un adob orgànic que pot substituir l'ús de fertilitzants químics. I 20.225 tones de matèria orgànica bioestabilitzada, un producte que es pot aprofitar com a esmena orgànica o per a altres usos no agrícoles.

Després d'aquests tractaments, que separen i aprofiten els materials reciclables i la matèria orgànica, el volum de residus que no es pot aprofitar i s'ha d'abocar és molt menor (aproximadament, la meitat).

Diagrama de flux orgànica

Diagrama resta orgànica

Diagrama de flux resta

Diagrama de flux resta

Disseny de la instal·lació

Disseny de la instal·lació
Tipus de tractament Tractament mecànic i biològic de les fraccions orgànica i resta dels residus municipals
Superfície (ha) 11,46
Efectes/productes recuperats Paper, cartró, plàstics (PET, PEAD, film i mix), brics, ferralla magnètica, alumini, compost
Capacitat de tractament (t/any) (nominal) 360.000 (285.000 de RESTA i 75.000 de FORM)
Producció de compost (t/any) (nominal) 16.500
Producció de bioestabilitzat (t/any) (nominal) 22.225
Subproductes recuperats (t/any) (nominal) 36.725

Dades emissions

Gràfic Evolució de les emissions a l'Ecoparc Hostalets de Pierola

Informe 2015-2016
Informe 2011-2014

 • $escapeTool.html($alt_)


  Ecoparc dels Hostalets de Pierola

  Tema:
  Residuos, Sostenibilidad
  Tipo:
  Visita guiada
  Público:
  Educació en el lleure, Ciudadanía, Familias, Especializado, ESO. 1r ciclo (12-14 años), ESO. 2n ciclo (14-16 años), Educación secundaria postobligatoria (16-18 años), Cicle formatiu de grau mig, Cicle formatiu de grau superior, Graus,Postgraus i Màsters, escolar.postgraus, escolar.masters
  Dónde:

  Cuándo:

 • Imatge de la publicació
  Multimedia

  Ecoparc dels Hostalets de Pierola

  Tema:
  Residuos
  Tipo:
  Divulgativo
  Público:
  Formación reglada
  Subpúblico:
  ESO. 2n ciclo (14-16 años)
  Edición:
  Multimedia
  Soporte:
  Electrónico
 • Imatge de la portada de la publicació
  Dossier

  Ecoparc dels Hostalets de Pierola

  Tema:
  Residuos
  Tipo:
  Didáctico
  Público:
  Formación reglada
  Subpúblico:
  ESO. 1r ciclo (12-14 años)
  Edición:
  Dossier
  Soporte:
  Electrónico, Papel

Localización

¿Cómo ir?
Transportes en las inmediaciones de...
Prova: $provaURL