Pou Besòs 3B

Volver

Barcelona

Icona del pou

Pou Besòs 3B

Informació sobre l'aqüífer

Fitxes de caracterització inicial, pressions i impactes de les masses d'aigua subterrànies de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA):

Baix Besòs i pla de Barcelona