Revisió de l'estratègia educativa sobre recursos i residus

Volver

| Tema: Educación ambiental, Residus

Les metodologies s'adaptaran al nou PMGRM 2018-2025

Imatge d'una deixalleria


En paral·lel a la redacció del nou Programa Metropolità de Gestió de Residus Municipals, PMGRM 2018-2025, s'han començat a definir la finalitat i objectius de les activitats de l'eix de recursos i residus del programa d'educació ambiental Compartim un futur. Les metodologies didàctiques s'hauran d'adaptar als reptes del nou PMGRM 2018-2025 que vol potenciar la recollida selectiva de residus i impulsar la circularitat dels materials.

Està previst que, durant el mes de gener, es realitzin realitzaran dues dinàmiques de treball amb finalitats propositives com a resultat de la diagnosi amb la col·laboració de l'escola Leonardo da Vinci de Sant Cugat i del programa Escoles + Sostenibles de l'Ajuntament de Barcelona. La primera es realitzarà amb alumnes d'educació secundària i la segona amb mestres interessats en millorar els continguts i metodologies sobre el cicle dels recursos i residus a l'aula. Els resultats es donaran a conèixer al llarg de 2018.

Un dels aspectes clau de revisió de les activitats són nous mecanismes d'avaluació i anàlisi per tal de generar els indicadors apropiats que ens permetin mesurar l'evolució dels coneixements, motivacions, hàbits i comportaments dels participants. Els programes educatius han de ser un instrument potent al servei de la concepció dels residus com a recursos. Per això, conèixer l'opinió i suggeriments provinent dels docents i participants ha de ser un factor a considerar per orientar i millorar la gestió futura.

Si esteu interessats en assistir a la sessió de treball prevista pel mes de gener, podeu enviar un mail a educacioambiental@amb.cat. Les places són limitades. 

Enlaces relacionados