Reparada una incidència en un col·lector

Volver

| Tema: Aigua, Obras

Solucionat el trencament d'una canonada de bombament d'aigües residuals a Castelldefels

Operaris durant les tasques de reparació


L'AMB ha resolt amb èxit la incidència que va tenir lloc el dia 14 d'abril, en què el trencament d'una canonada de bombament va provocar un vessament d'aigües residuals a Castelldefels, i que va finalitzar el 16 d'abril.

Durant aquests dos dies, per minimitzar l'abocament al canal d'aigües pluvials de Castelldefels, l'AMB va treballar amb camions cisterna i una motobomba, per extreure'n les aigües residuals i afavorir-ne la dilució amb aigua freàtica.

L'episodi de pluges intenses del 18 al 22 d'abril va produir l'entrada d'un gran volum d'aigua a la xarxa de sanejament de la zona, fet que va provocar que part d'aquestes seguissin arribant al canal d'aigües pluvials fins al 29 d'abril, cosa que va provocar molèsties a causa de la pudor durant el cap de setmana del 2 i 3 de maig.

Després de treballar-hi novament durant 48 hores amb una motobomba, el passat 5 de maig l'episodi d'olors va quedar solucionat.

Prova: $provaURL