Remodelació de la PIVR

Volver

| Tema: Educación ambiental

La planta integral de valorització de residus (PIVR) inclourà una sala com a espai ambiental.


Des de mitjan gener s'estan realitzant millores a la planta integral de valorització de residus (PIVR) de Sant Adrià de Besòs.

Les obres, que se centren en el passadís d'entrada a la cabina del gruista, cabina des d'on els operaris introdueixen el rebuig als forns per a la seva combustió, suposaran una millora del circuit de visites ja que s'hi crearà una avantsala que s'usarà com a espai ambiental. En aquest nou espai hi haurà plafons explicatius, que donaran suport a les visites guiades. També s'obrirà un gran finestral que il·luminarà la sala i servirà de mirador sobre l'entorn.

Aquest nou recorregut estarà operatiu a principis del mes de març de 2016.

La PIVR és una instal·lació que recull residus dels municipis metropolitans que ja han estat tractats prèviament, mentre que en altres instal·lacions metropolitanes es trien els residus per tal de recuperar-los en forma de recursos que seguiran el cicle productiu. A la PIVR es recull el rebuig, allò que ja no podrà ser reciclat, per tal de valoritzar-lo. Així, es reduirà el volum del rebuig mitjançant la combustió, al mateix temps que s'aprofitarà l'energia generada per aquest procés per produir vapor i electricitat que se subministra a la xarxa de climatització de districte que opera a la zona.