Nova activitat al PMES

Volver

| Tema: Educación ambiental

Aigua i energia a llar: fem la nostra banda sonora?


T'has plantejat mai com seria la teva banda sonora? Aquesta és la pregunta que convida els alumnes a participar en la nova activitat del PMES, en la qual es crearà una banda sonora a partir de com s'usa l'aigua i l'energia.

El punt de partida és la responsabilitat personal en la gestió dels recursos que utilitzem en la nostra vida quotidiana, ja siguin aigua o energia, i quin perfil de consumidor deriva d'aquest ús personal.

Situant-se en diferents famílies, els alumnes hauran d'investigar sobre diversos tipus de consumidors, fins a arribar a definir el seu propi consum i la seva particular banda sonora.

La proposta està formada per cinc dinàmiques participatives diferents, cadascuna de les quals comença amb una pregunta: Aigua i energia a la llar: fem la nostra banda sonora? A casa, on trobem l'aigua i l'energia? Sempre gestionem la mateixa aigua i energia? Amb quina banda sonora es perfila la nostra família? Canviem el perfil de família?

Informació i inscripcions