La Vall d'en Joan amb uns altres ulls

Volver

| Tema: Residuos

El PMES renova la seva oferta amb motiu del nou curs 2016-2017


"La Vall d'en Joan: de dipòsit controlat a espai restaurat" és una activitat on els participants poden descobrir com ha estat i com serà l'evolució d'aquest espai singular, així com conèixeri la gestió que l'AMB fa dels residus. Aquesta ha estat una de les activitats renovades del Programa metropolità d'educació per a la sostenibilitat (PMES) amb motiu de l'inici del nou curs PMES 2016-2017.

En funcionament des de l'any 1974, el dipòsit està situat en un espai que es va determinar que era òptim per a l'abocament de residus: proper a  la ciutat de Barcelona i amb prou capacitat per donar resposta a les necessitats d'una població en augment constant. Més de 26 milions de tones de residus i 32 anys de funcionament separen l'inici d'ús del dipòsit del dia de la seva clausura l'any 2006. El tancament responia a un canvi en el model de gestió dels residus municipals enfocat cap a la cultura de la sostenibilitat i els principis de la prevenció, la reutilització i el reciclatge, que s'expliquen durant l'activitat.

Tanmateix, que el dipòsit ja no rebi residus no significa que se n'hagi acabat la gestió. Després de la seva clausura definitiva, ha estat sotmès a un procés de restauració ecològica que busca integrar la instal·lació dins l'espai protegit del Parc del Garraf, procés que s'ha convertit en tot referent a escala europea.

La nova activitat incorpora nous recursos i dinàmiques per apropar els participants a la realitat de l'espai, de manera que puguin fer-se una idea global de la temàtica dels residus i de la restauració concreta que s'està realitzant en aquest entorn. Acompanya'ns a descobrir com s'aprofita el biogàs, quines especies vegetals estan colonitzant l'espai o quins animals poblen la zona.

Enlaces relacionados