Fem un zoom al territori metropolità

Volver

| Tema: Aigua, Educación ambiental, Residus

Noves eines per fer més transparent i proper el programa Compartim un Futur


Conèixer en profunditat el medi on es treballa és imprescindible per poder assegurar que se satisfan les necessitats de les persones. Per aquest motiu, a l'AMB treballem en diverses línies per oferir més transparència en les visites a instal·lacions de residus. En aquest sentit, s'estan elaborant fitxes i dossiers personalitzats de les diferents instal·lacions, com per exemple dossiers específics per a cada deixalleria metropolitana visitable.

D'altra banda, s'ha elaborat una fitxa socioeconòmica de cada municipi metropolità en la qual apareixen dades com el tipus de recollida dels contenidors, la generació de residus i el percentatge de separació de cada fracció. Aquestes fitxes s'usaran, entre altres motius, per personalitzar les activitats del programa i adaptar-les segons l'origen dels participants. Així doncs, l'equip educatiu del programa disposarà d'aquest recurs per poder adequar el contingut de l'activitat segons si al municipi dels participants hi ha residu mínim o segregació en cinc fraccions, per exemple.

Amb aquestes noves eines pretenem fer el programa Compartim un Futur més transparent i proper a la realitat per a tothom que hi participi.

Documentos relacionados

Enlaces relacionados