Cap incidència als col·lectors

Volver

| Tema: Aigua

El sistema de sanejament metropolità d'aigua funciona satisfactòriament


Després que s'espatllés un col·lector d'aigües residuals a Castelldefels el 14 d'abril, que l'AMB va acabar de reparar amb èxit el 16 d'abril, no s'ha tornat a registrar cap més incidència a la xarxa de sanejament en alta, competència de l'AMB.

Els abocaments recents d'aigües residuals i pluvials a la xarxa d'aigües pluvials en aquest mateix municipi són conseqüència dels episodis de pluges dels últims dies, i no producte de cap avaria ni mal funcionament de la xarxa.

En l'àmbit metropolità, així com a tot Catalunya, allà on no hi ha xarxes municipals separades per a aigües pluvials i residuals, les aigües pluvials entren al sistema de transport d'aigües residuals i l'excés acaba sobreeixint a l'exterior.

En episodis de pluges, la xarxa de clavegueram, que és competència de cada municipi, s'omple d'aigua de pluja i el cabal augmenta molt. L'aigua avança per les conduccions de transport d'aigües residuals fins que arriba a la depuradora (xarxa de sanejament metropolitana).

Per protegir la infraestructura i evitar incidents quan plou, com ara que saltin les tapes dels pous de registre o que hi hagi sobreeiximents d'aigües residuals en qualsevol punt incontrolat, els dissenys tant de la xarxa de clavegueram municipal com de la de sanejament metropolitana preveuen que aquestes aigües residuals, diluïdes per la pluja, acabin sortint a l'exterior en punts controlats.

La xarxa de sanejament actual (col·lectors, estacions de bombament i depuradores) no és viable per conduir, impulsar i depurar l'aigua residual sumada a tota l'aigua de pluja. En un clima mediterrani, una pluja d'intensitat moderada genera un cabal enormement superior al de l'aigua residual en temps sec. La solució per evitar els abocaments quan plou passa per evitar que l'aigua pluvial entri a la xarxa de clavegueram unitària.

Les prohibicions de bany a les platges davant d'un d'aquests episodis també estan previstes en el sistema actual. En cas de sobreeiximent, tot i que les aigües residuals estan diluïdes amb l'aigua de la pluja, es restringeix el bany per precaució i per garantir la salut de la ciutadania.

Prova: $provaURL