La dimensió econòmica del sistema alimentari metropolità

La dimensió econòmica del sistema alimentari a l'àrea metropolitana de Barcelona: abast, reptes i oportunitats
Imatge de l'estudi
Tema:
Sistema alimentario
Fecha de publicación:
Autor:
Institut Cerdà

Informe global

Descargar

Resum executiu

Descargar

Descripción

Les activitats relacionades amb la producció, la transformació, la distribució, el consum i la recuperació dels aliments conformen el sistema alimentari metropolità i constitueixen un seguit d'activitats bàsiques per al bon funcionament i la resiliència de la ciutat metropolitana. Aquestes activitats impacten en les dimensions econòmica, social, cultural, territorial i ambiental de l'àrea metropolitana. Aquest estudi es concentra principalment en l'anàlisi econòmica del sistema alimentari i dibuixa unes conclusions preliminars sobre les línies de treball que cal desenvolupar per a l'articulació d'una política alimentària d'àmbit metropolità.

Visor