Pla ApropAMB

| Tema: Desarrollo socioeconómico

La segona convocatòria finalitza amb 59 projectes

ApropAMB

El passat mes de juny va finalitzar el període per presentar projectes a la segona convocatòria del Pla de suport a la cohesió social, l'economia de proximitat i la coproducció de serveis (Pla ApropAMB) dotat amb una assignació econòmica de 4.150.000 €.

S'han presentat un total de 59 propostes entre les quals destaquen, amb 23 candidatures, els projectes de reforç dels serveis associats a les polítiques socials dels municipis. També hi podem trobar 11 iniciatives de suport a l'activitat econòmica del municipi, en especial el comerç de proximitat. I, per acabar, 7 projectes adreçats a minimitzar l'impacte de la bretxa digital entre la ciutadania i les entitats socials. Està previst que totes les candidatures s'executin al llarg de l'any 2022.

A la primera convocatòria del Pla ApropAMB (2021), dotat amb 12.450.000€, es van presentar un total de 108 projectes.

El Pla ApropAMB té com a objectiu donar suport a les iniciatives municipals encaminades a superar els efectes generats per la pandèmia de la COVID-19 a l'àrea metropolitana i està organitzat amb diversos programes i línies.

Documentos relacionados
Enlaces relacionados