• Sol·licitar excedència

    Taxi | Licencias | En plazo

    Els titulars d'una llicència de taxi poden sol·licitar la suspensió provisional de l'explotació de la llicència, per impossibilitat de treballar durant un temps.

  • Transferir una licencia metropolitana de taxi

    Taxi | Licencias | En plazo

    Las licencias para la prestación de los servicios urbanos de taxi son transmisibles previa autorización del AMB