• Dret d'accés a la informació pública

    Administración AMB | Dret d'accés a la informació pública | Fuera de plazo

    Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d'accés a la informació pública –tant a títol individual com en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda– de què disposa aquesta Administració.