Verificar documents oficials de l'AMB

Volver

Servei electrònic de verificació de documents oficials emesos per l'AMB amb sistema de codi segur.

Estado:
En plazo
Tema:
Administración AMB
Subtema:
Verificar documents oficials de l'AMB
Responsable AMB:
Direcció de Serveis Generals

Descripción

Aquest servei electrònic permet verificar l'autenticitat i integritat d'un document en suport paper, emès per l'Àrea Metropolitana de Barcelona, mitjançant el sistema de codi segur de verificació que es troba imprès en el mateix.

Si el document és vàlid se li oferirà, a més, la possibilitat d'obtenir una còpia de l'original en format electrònic.

A quién va dirigido

A totes aquelles persones que disposin d'un document oficial de l'AMB amb codi segur de verificació.

Subir