900591/17 - Obres de millora dels equipaments esportius del Parc Nou, al terme municipal del Prat de Llobregat

Volver

Aviso

AVIS 1 - Substitució del document de la memòria valorada per un altre més visible. AVIS 2 - Per error a l'anunci hi figura una classificació com a mitjà per acreditar la solvència en el marc del procediment de licitació del present contracte. En el cas present, òbviament l'acreditació de la solvència no seria pas preceptiva atès el pressupost màxim de licitació que figura a la clàusula 6 del Plec de clàusules administratives. A més, tampoc s'ha previst cap classificació com a mitjà alternatiu d'acreditació de la solvència, tal com es desprèn de la clàusula 5 del PCA. Per tant, com esdevé inequívoc de la lectura dels Plecs de Clàusules Administratives la solvència exigible s'acreditarà de conformitat amb el previst a l'apartat 6é de la clàusula 13.5.

Tipo de procedimiento:
Abierto
Tipo de contrato:
Obras
Tipo de tramitación:
Ordinaria
Entidad adjudicadora:
Área Metropolitana de Barcelona
Calle 62, núm 16 - 18, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Lugar de ejecución:
Prat de Llobregat
Plazo de ejecución:
90 dies
Presupuesto de licitación:
82.231,35 € sin IVA

Fecha de la última modificación 12.01.2018 / 14:33

Publicació de la formalització del contracte

Subscriure's a aquest procediment

Convocatoria de licitación

Criterios de valoración de las ofertas:
Vegeu plec
División por lotes y números:
$estat_convocatoria.obj_contracte_blocRev1.obj_contracte_lots.getData()

Garantías exigidas

Provisional:
3% del presupuesto de licitación
Definitiva:
5% del presupuesto de adjudicación

Clasificación/Solvencia

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Vegeu plec

Documentación e información

Obtención de la documentación y la información:
Entidad:
Área Metropolitana de Barcelona
Calle 62, núm 16 - 18, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Dependencia que tramita:
Contractació

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación

Fecha límite de presentación:
18.07.17 11:00
Documentación a presentar:
Vegeu plec
Lugar de presentación:
Área Metropolitana de Barcelona
Calle 62, núm 16 - 18, edificio A, planta 2, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Plazo durante el que el licitador está obligado a mantener su oferta:
2 mesos
Admisión de variantes:
Vegeu plec

Gastos de publicidad

A càrrec de l'adjudicatari

Publicación en diarios oficiales

Boletín Oficial de la Provincia:
Fecha de publicación:
22.06.17
Anuncio:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&06/022017012160.pdf&1

Apertura y valoración

Entidad:
Área Metropolitana de Barcelona
Calle 62, núm 16 - 18, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Apertura Sobre núm. 2:
Lugar:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Fecha y hora de la apertura:
25.07.17 9:30
Apertura Sobre núm. 3:
Lugar :
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Fecha y hora de la apertura:
26.09.17 11:30

Apertura y valoración

Entidad:
Área Metropolitana de Barcelona
Calle 62, núm 16 - 18, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151

Apertura Sobre núm. 2

Lugar:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Fecha y hora de la apertura:
25.07.17 9:30

Apertura Sobre núm. 3

Lugar :
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Fecha y hora de la apertura:
26.09.17 11:30

Clasificación y requerimiento

Licitador mejor clasificado:
IZER INGENIERÍA Y ECONOMÍA S.L
Documentació:

Adjudicación

Empresa adjudicataria:
IZER INGENIERIA Y ECONOMIA S.L
Documentació:

Formalización de contrato

Empresa adjudicataria:
IZER INGENIERIA Y ECONOMIA S.L
Fecha de formalización del contrato:
27.12.17

Renuncia desestimación