67/17 - Contractació dels treballs de la redacció d'un avantprojecte, projecte bàsic i projecte executiu per a la implantació d'habitatges dotacionals públics a la planta tercera de l'edifici al carrer El Pla núm. 2d -2g al municipi de Sant Feliu de Llobregat.

Volver

Aviso

Publicació data obertura sobre núm. 1 (Pestanya "Convocatòria de licitació", apartat "Informació addiconal")

Tipo de procedimiento:
Abierto
Tipo de contrato:
Servicios
Tipo de tramitación:
Ordinaria
Entidad adjudicadora:
Instituto Metropolitano de Promoción del Suelo
Calle 62, núm 16 - 18, edificio A, planta 4, Zona Franca, 08040 Barcelona, impsol@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Lugar de ejecución:
Sant Feliu de Llobregat
Plazo de ejecución:
- Avantprojecte: 0,5 mesos - Projecte Bàsic: 1,5 mesos - Projecte Executiu: 1,5 mesos - Direcció d'Obres: el de les obres, estimat en 8 mesos. - Fase Postvenda: el del termini de garantia, estimat en 24 mesos Un retard en qualsevol dels terminis haurà de ser justificat i posat de manifest per escrit a l'IMPSOL.
Presupuesto de licitación:
61.537,09 € sin IVA

Fecha de la última modificación 23.05.2018 / 10:52

Publicació de la formalització del contracte

Subscriure's a aquest procediment

Convocatoria de licitación

Criterios de valoración de las ofertas:
Vegeu plec

Garantías exigidas

Provisional:
No se requiere
Definitiva:
5% del presupuesto de adjudicación

Clasificación/Solvencia

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Vegeu plec

Documentación e información

Obtención de la documentación y la información:
Entidad:
Instituto Metropolitano de Promoción del Suelo
Calle 62, núm 16 - 18, edificio A, planta 4, Zona Franca, 08040 Barcelona, impsol@amb.cat, Tel. 932235151
Dependencia que tramita:
Contractació
Fecha límite de obtención de documentación e información:
01.12.17

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación

Fecha límite de presentación:
01.12.17 12:00
Documentación a presentar:
Vegeu plec
Lugar de presentación:
Instituto Metropolitano de Promoción del Suelo
Calle 62, núm 16 - 18, edificio A, planta 4, Zona Franca, 08040 Barcelona, impsol@amb.cat, Tel. 932235151
Plazo durante el que el licitador está obligado a mantener su oferta:
2 mesos
Admisión de variantes:
Vegeu plec

Información adicional

OBERTURA SOBRE NÚMERO 1

DATA: 11 DE DESEMBRE DE 2017
HORA: 13:30 H.
SALA: COMISSIO DE GOVERN (Planta 7ª edifici A )

Gastos de publicidad

A càrrec de l'adjudicatari

Publicación en diarios oficiales

Boletín Oficial de la Provincia:
Fecha de publicación:
16.11.17
Anuncio:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&11/022017022223.pdf&1

Apertura y valoración

Entidad:
Instituto Metropolitano de Promoción del Suelo
Calle 62, núm 16 - 18, edificio A, planta 4, Zona Franca, 08040 Barcelona, impsol@amb.cat, Tel. 932235151
Apertura Sobre núm. 2:
Lugar:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Fecha y hora de la apertura:
09.01.18 13:30
Apertura Sobre núm. 3:
Lugar :
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Fecha y hora de la apertura:
09.01.18 13:30

Apertura y valoración

Entidad:
Instituto Metropolitano de Promoción del Suelo
Calle 62, núm 16 - 18, edificio A, planta 4, Zona Franca, 08040 Barcelona, impsol@amb.cat, Tel. 932235151

Apertura Sobre núm. 2

Lugar:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Fecha y hora de la apertura:
09.01.18 13:30

Apertura Sobre núm. 3

Lugar :
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Fecha y hora de la apertura:
09.01.18 13:30

Clasificación y requerimiento

Adjudicación

Empresa adjudicataria:
ESTUDI ARQUITECTURA MIM-A SCP
Documentació:

Formalización de contrato

Empresa adjudicataria:
ESTUDI ARQUITECTURA MIM-A SCP
Fecha de formalización del contrato:
23.03.18

Renuncia desestimación