Creixement inclusiu

Evolució de la segregació laboral per motiu de gènere a l’AMB
Portada
Tema:
Institut Metròpoli
Fecha de publicación:
Autor:
Marc Figuls, Vittorio Galletto i Sandra Aguilera
Colaboradores:
Direcció: Joan Trullén i Vittorio Galletto

Descarregar estudi

Descargar

Descripción

En aquest document s’analitza la segregació laboral per motiu de gènere als municipis de l’AMB, la RMB i la província de Barcelona entre els anys 2012 i 2022. La font de dades utilitzada en aquest estudi són les dades d’afiliació a la Seguretat Social (registrada segons municipi on es localitza el compte de cotització) i les activitats econòmiques estan classificades segons la CNAE. Per mesurar la segregació laboral per motiu de gènere s’ha utilitzat l'Índex de Karmel i MacLachlan. 

Enlaces relacionados