10.4.2 Imatges a 3 columnes

Formats i tamanys d'imatge emprats en les pàgines de contingut (a 3 columnes)