13.2.1 Colors i versions de marca

Per normativa s'utilitzarà el Pantone 185C com a color equivalent al vermell corporatiu. El color gris serà el Pantone 425C. Les marques aniran aplicades en la seva versió en blanc sobre fons de color; en la versió positiva sobre fons blanc i en la versió en negatiu color sobre fons gris.