6.B Vehicles sostenibles

6.B.4 Marca vehicles elèctrics

Capítol dedicat a la marca utilitzada en els vehicles elèctrics de l'AMB