6.B Vehicles sostenibles

6.B.3 Autobús híbrid

Capítol dedicat a la marca utilitzada en els autobusos híbrids de l'AMB.