6.B Vehicles sostenibles

6.B.10.3 Furgonetes elèctriques Platges