1.3.7 Mida mínima

Volver
La mida mínima a la qual pot ser reproduïda la marca d'àmbit AMB és a 4 mm d'alçada.

Prova: $provaURL