1.2.9 Convivència amb altres marques

La marca AMB té una intensa relació de convivència amb moltes altres marques amb diferent tarannà. Aquesta no pot quedar amagada o subordinada a altres marques, siguin quines siguin.

Per tant, totes les marques de serveis o d'operadors han d'anar acompanyades de la marca AMB en una relació d'igualtat.